Anneli
Taina

Kaupunginvaltuutettu Tampereella, sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen, Kansallisen senioriliiton puheenjohtaja

Olen Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettu, aluehallituksen varajäsen ja henkilöstöjaoston varapuheenjohtaja.

Haluan vaikuttaa Pirkanmaan hyvinvointialueen perustamiseen ja asukkaiden laadukkaisiin ja riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastuspalveluihin. Tavoitteena on turvallinen ja ikäystävällinen Pirkanmaa, jossa turvataan riittävät ja laadukkaat palvelut kaikissa elämäntilanteissa.

Tavoitteenani on Suomen paras hyvinvointialue, joka pystyy tarjoamaan hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut, ratkaisemaan työvoiman saatavuuden ja palvelujen tarpeen kasvun haasteet. Erityisesti on kehitettävä vanhusten palveluja, koska tarve kasvaa jatkuvasti.

Päättäjiltä vaaditaan kokonaisuuden hallintaa, kokemusta vastuunkantamisesta, tarkkaa taloudenpitoa ja hyvää yhteistyökykyä. Minulle kokemusta on karttunut monista tehtävistä mm. sosiaalityöntekijänä, ministerinä, maaherrana ja Kelan hallituksen puheenjohtajana.

Palvelut

Tavoitteena on turvallinen ja ikäystävällinen uusi hyvinvointialue Pirkanmaa, jossa on asukkaille laadukkaat ja hyvin saavutettavat palvelut eri elämäntilanteisiin. Tavoitteenani on, että Pirkanmaan hyvinvointialue on hyvä työnantaja ja huolehtii henkilöstöstään niin, että palvelut ja niiden laatu pystytään turvaamaan.

Palvelut on järjestettävä oikeaan aikaan ja niiden on oltava vaikuttavia ja tehokkaita. Uudistus ei saa pysäyttää sote-palvelujen kehittämistä. Pirkanmaalla on jatkettava niitä hyviä palveluita ja käytäntöjä, joita alueen kunnissa ja sairaanhoitopiirissä on kehitetty. Sydänsairaala ja Coxa ovat hyviä esimerkkejä Pirkanmaan hyvistä ratkaisuista.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä on hyödynnettävä monituottajamallia, jossa julkinen, yksityinen (yritykset) ja kolmas sektori (järjestöt) tuottavat palveluja. Tarvitaan uusia innovaatioita ja monipuolisia tapoja järjestää palvelut, koska tarpeet ovat hyvin erilaisia.

Aluevaalien merkitys

Aluevaaleissa 23.1.2022 valitaan Pirkanmaalle aluevaltuusto, jonka tehtävä on päättää sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palvelurakenteesta, palvelujen laadusta ja riittävyydestä sekä saavutettavuudesta. Palvelut ja sitä kautta myös vaalit ovat erittäin tärkeät kaikkien pirkanmaalaisten kannalta. Erityisesti uudistus koskee senioreita, koska terveyspalvelut, erikoissairaanhoito ja vanhushuolto ovat tärkeitä palveluja ikäihmisten kannalta.

Yhteystiedot

Anneli Taina

kaupunginvaltuutettu

[email protected]

Blogi