Anneli
Taina

Kaupunginvaltuutettu, sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen, Kansallisen senioriliiton puheenjohtaja

Kokenut ja vastuullinen päätöksentekijä

Olen ehdokkaana aluevaaleissa 2022 Pirkanmaalla. Haluan vaikuttaa Pirkanmaan hyvinvointialueen perustamiseen ja asukkaiden laadukkaisiin ja riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastuspalveluihin. Tavoitteenani on Suomen paras hyvinvointialue, joka pystyy tarjoamaan laadukkaat ja riittävät palvelut ja ratkaisemaan työvoiman saatavuuden ja palvelujen tarpeen kasvun haasteet.

Miksi ehdolla

Palvelut

Tavoitteena on turvallinen ja ikäystävällinen uusi hyvinvointialue Pirkanmaa, jossa on asukkaille laadukkaat ja hyvin saavutettavat palvelut eri elämäntilanteisiin. Tavoitteenani on, että Pirkanmaan hyvinvointialue on hyvä työnantaja ja huolehtii henkilöstöstään niin, että palvelut ja niiden laatu pystytään turvaamaan.

Aluevaalien merkitys

Aluevaaleissa 23.1.2022 valitaan Pirkanmaalle aluevaltuusto, jonka tehtävä on päättää sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palvelurakenteesta, palvelujen laadusta ja riittävyydestä sekä saavutettavuudesta. Palvelut ja sitä kautta myös vaalit ovat erittäin tärkeät kaikkien pirkanmaalaisten kannalta. Erityisesti uudistus koskee senioreita, koska terveyspalvelut, erikoissairaanhoito ja vanhushuolto ovat tärkeitä palveluja ikäihmisten kannalta.

Yhteystiedot

Anneli Taina

kaupunginvaltuutettu

[email protected]

Blogi