Tavoitteena riittävät ja laadukkaat palvelut kaikkiin elämäntilanteisiin

Julkaistu:

Aluevaaleissa valitaan päättäjät tekemään asukkaiden, henkilöstön ja päätöksenteon kannalta valtavaa uudistusta

Pirkanmaalle perustettavalla hyvinvointialueella yhdistetään nykyiset kuntien ja sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi ja ne muodostavat yhden kokonaisuuden. Tämä on erittäin suuri muutos nykytilanteeseen. Yhteensovitettavia ja kehitettäviä palveluja on paljon ja voimavarat ovat rajalliset. Päättäjiltä vaaditaan tarkkaa taloudenpitoa ja hyvää yhteistyökykyä.

Pirkanmaalla on uudistettava sosiaali- ja terveyspalveluja asukaslähtöisesti. Palvelut on oltava tarjolla oikeaan aikaan ja niiden on oltava vaikuttavia ja tehokkaita. Pirkanmaalla on hyvät mahdollisuudet tarjota hyvät palvelut, koska voimavaroja on paljon. Erityisesti on panostettava vanhusten palvelujen kehittämiseen, koska niiden tarve kasvaa nopeasti. Nuorten palveluista mielenterveyspalvelut vaativat nopeita toimia. Perheet tarvitsevat mm. neuvolapalveluja ja kouluterveydenhuoltoa.

Hyvinvointialuetta perustettaessa on tärkeää turvata palvelujen häiriötön jatkuminen vuoden 2023 alusta. Samalla on turvattava saatavuus ja laatu, löydettävä keinoja työvoimapulan helpottamiseen ja järjestettävä palvelut vanhenevalle väestölle. Hyvinvointialueella tarvitaan uusia innovaatioita ja erilaisia tapoja järjestää palvelut.

Uudistus ei saa pysäyttää palvelujen kehittämistä. Pirkanmaalla on jatkettava niitä hyviä palveluja ja käytäntöjä, jotka alueen kunnat ovat ottaneet käyttöönsä. Pirkanmaan kunnissa ja sairaanhoitopiirissä on tehty uraauurtavaa työtä palvelujen järjestämiseksi tehokkaalla ja veronmaksajia hyödyttävällä tavalla ja samalla on varmistettu palvelujen laatu. Tästä parhaat esimerkit ovat Sydänsairaala ja Coxa, joiden potilaat ovat hyvin tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Nämä sairaalat ovat Pirkanmaan omia ratkaisuja hyvän hoidon turvaamiseksi.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä on hyödynnettävä monituottajamallia, jossa julkinen, yritykset ja järjestöt tuottavat palveluja, Palvelujen tuottamista ei pidä keskittää siten, että mahdollisuus hyödyntää alueiden sotetoimijoiden osaamista kaventuu.

Lisää julkaisuja